GETTING MY เกจวัดแรงดันลม TO WORK

Getting My เกจวัดแรงดันลม To Work

Getting My เกจวัดแรงดันลม To Work

Blog Article

มอเตอร์นี้มีพอร์ตดูดและจ่ายน้ำมันขนาดเล็ก

ขีดด้านล่างสเกลหลักยังไม่พ้นขอบขอบปลอกเลื่อน ดังนั้นไม่ต้องนำค่ามารวมกับค่าด้านบนสเกลหลัก

เครื่องยนต์ วัดแรงดันเครื่องดูดฝุ่น วัดแรงดันน้ำยาแอร์ เป็นต้น

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

ตัวขันกรองน้ํามันเครื่อง และ ประแจถอดไส้หม้อกรอง

สิ่งเหล่านี้ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

เครื่องเซาะร่องกรีดผนังและตัดหินอ่อน

การรั่วไหลเล็กน้อยภายในปั๊มนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

ปั๊มเหล่านี้ประกอบด้วยชุดคลัตช์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แรงดันที่จำเป็นในการเข้าหรือออกจากกลไกคลัตช์ คลัตช์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเพลาทั้งสองและล็อคเข้าด้วยกันเพื่อหมุนด้วยความเร็วเดียวกัน มิฉะนั้นจะแยกเพลา และปล่อยให้หมุนด้วยความเร็วต่างๆ เมื่อจำเป็นต้องลดความเร็วหรือเปลี่ยนเกียร์

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและพื้นที่ติดตั้งไม่มาก

ไมโครมิเตอร์วัดในนี้ diaphragm seal มีรูปร่างคล้ายกับคาลิปเปอร์ ออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับวัดรูในขนาดเล็ก หรือวัดร่องแคบๆ มีข้อจำกัดในการวัดรูที่มีความลึก

งานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิก และระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยตัวเรือนและเกลียวข้อต่อเป็นสเตนเลส มีความ

ใช้วัดได้เฉพาะย่านวัดแรงดันปกติทั่วไป

Report this page